• 1 – Operacja żylaków lewego powrózka nasiennego z oszczędzeniem tętnicy jądrowej (M. Krzyżanowski, J. Możdżyński)

  • 2 – Operacja żylaków lewego powrózka nasiennego bez oszczędzenia tętnicy jądrowej (J. Możdżyński, A. Białeta)

  • 3 – Operacja żylaków lewego powrózka nasiennego bez oszczędzenia tętnicy jądrowej (A. Białeta, P. Kalinowski)