• 1 – Przezotrzewnowa marsupializacja torbieli lewej nerki (M. Krzyżanowski, J. Możdżyński)