Artur Białeta, urodziłem się w 1970 roku we Włocławku. Liceum im. Marii Konopnickiej, w klasie o profilu biologiczno-chemicznym ukończyłem w 1989 roku, a następnie rozpocząłem naukę na wydziale lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi. Cała moja aktywność studencka i zawodowa związana była i jest nadal związana z włocławskim szpitalem przy ul. Wienieckiej, począwszy od “praktyk robotniczych” przed rozpoczęciem studiów, kiedy to otrzymałem etat salowego, poprzez wszystkie stopnie praktyk pielęgniarskich w trakcie kolejnych lat studiów (każdy 1 miesiąc wakacji student medycyny musiał oddać szpitalowi), aż po staż podyplomowy, który odbyłem również w naszym szpitalu po zakończeniu studiów w 1999 roku.

Pracę zawodową w Szpitalu Wojewódzkim we Włocławku rozpocząłem 3 października 1996 roku. Dyrektorem medycznym był wówczas Dr Leszek Halicki, do dziś pamiętam rozmowę kwalifikacyjną, powiedział, że mogę zapomnieć o specjalizacji chirurgicznej, ponieważ chirurgów jest zbyt dużo.  Na szczęście ówczesny Ordynator Urologii, Dr Marek Stawski szukał asystenta do swojego oddziału i tak rozpoczęła się moja przygoda z urologią, rozpocząłem pracę na stanowisku młodszego asystenta w Oddziale Urologii. W latach 1997-1999 pracowałem w dwóch oddziałach, w Oddziale Urologii oraz w Oddziale Chirurgii Ogólnej, gdzie pod okiem Dr Wojciecha Zembika (lekarza, nauczyciela i przyjaciela) zdobywałem pierwszy stopień specjalizacji chirurgicznej. W 1999 roku uzyskałem tytuł specjalisty 1 stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej i awansowałem na stanowisko asystenta Oddziału Urologii. W tym samym roku Dr Marek Stawski zmuszony był odejść ze szpitala, a kierownikiem Oddziału Urologii został Dr Jerzy Chajkowski. Dzięki niemu, w 2002 roku rozpocząłem specjalizację 2 stopnia w dziedzinie urologii. Staż specjalizacyjny zakończyłem w 2005 roku i rozpocząłem przygotowania do najtrudniejszej części specjalizacji – do egzaminu. W czerwcu 2006 roku zdałem egzamin specjalizacyjny według ujednoliconych przez EAU (European Association of Urology) kryteriów uzyskując 2 stopień specjalizacji w dziedzinie urologii oraz jednocześnie prestiżowy tytuł Fellow of the European Association of Urology (FEBU). Od tej pory, z salowego w 1989 roku awansowałem na stanowisko starszego asystenta.

W dniu 18 listopada 2007 roku zmarł nagle Dr Jerzy Chajkowski, byłem wówczas jedynym urologiem z 2 stopniem specjalizacji w Oddziale Urologii we Włocławku i chcąc, nie chcąc, zostałem kierownikiem oddziału pełniąc obowiązki ordynatora. Oficjalny konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Urologii odbył się w lutym 2009. Wówczas, dzięki kredytowi zaufania i przychylności Konsultanta Regionalnego, prof. Zbigniewa Wolskiego objąłem stanowisko Ordynatora Oddziału Urologii, które pełnię do chwili obecnej.

Urologia jest moją pasją, a tylko połączenie pracy zawodowej i hobby może przynieść satysfakcję. Szczególnie pasjonuję się zabiegami rekonstrukcyjnymi, zwłaszcza w zakresie cewki moczowej i prącia. Z tego powodu wielokrotnie uczestniczyłem w warsztatach chirurgii rekonstrukcyjnej w Londynie (UCLH, prof. Anthony Mundy), Hamburgu (Eppendorf, prof. Margit Fish), Belgradzie (Dr. Rados Djinovic) i Arezzo (prof. Guido Barbagli). Laparoskopia, choć dużo trudniejsza, jest drugą dziedziną chirurgii, którą staram się rozwijać od 2009 roku. Dzięki wizytom i obserwacjom w dużych ośrodkach laparoskopowych we Francji i Niemczech, a także dzięki uczestnictwu w kongresach poświęconych laparoskopii i chirurgii “robotowej”, również dzięki doświadczeniom z dobrych ośrodków laparoskopowych w Polsce (Bydgoszcz, Szczecin, Kielce) wszystkie zabiegi urologiczne wykonywane klasyczną techniką chirurgiczną zastąpiłem laparoskopią. Obecnie każdy z lekarzy pracujących w naszym Oddziale wykonuje samodzielnie zabiegi ablacyjne i rekonstrukcyjne.

Kiedy obejmowałem kierownictwo w Oddziale, jedyną laparoskopią wykonywaną wówczas była chirurgia żylaków powrózka nasiennego, a każde zwężenie cewki moczowej było leczone uretrotomią endoskopową, rozszerzaniem cewki i ostatecznie cystostomią nadłonową. Od tej pory wszystkie zabiegi wykonywane dotychczas tradycyjną techniką chirurgiczną, wykonujemy z dostępu laparoskopowego. Zmieniliśmy również sposób leczenia zwężeń cewki, z nieskutecznej endoskopii na zabiegi rekonstrukcyjne z użyciem przeszczepów śluzówki policzka i języka, których skuteczność sięga 95%.

W roku 2010 ostatecznej zmianie uległa lokalizacja Oddziału Urologii. Po kilkuletnim remoncie, oddział liczy obecnie 21 łóżek zlokalizowanych w 7 wygodnych salach z dostępem do internetu oraz sieci RTV.

Obecnie w Oddziale Urologii pracuje 7 lekarzy:
1. lek. Artur Białeta, spec. urolog, FEBU
2. lek. Jarosław Możdżyński, spec. urolog, FEBU
3. lek. Piotr Kalinowski, spec. urolog, FEBU
4. lek. Konrad Lebiedziński, spec. urolog, FEBU
5. lek. Paweł Winczakiewicz, spec. urolog, FEBU
6. lek. Andrzej Kołodziej, chirurg, w trakcie specjalizacji urologicznej
7. lek. Łukasz Lizut, rezydent w trakcie specjalizacji urologicznej