• 1 – Laparoskopowa resekcja dolnego segmentu lewej nerki (zdwojenie UKM-u i moczowodu z refluksem v-u, nefropatią, wodonerczem i kamicą) (A. Białeta, A. Kołodziej)