Litotrypsja przezcewkowa to procedura endoskopowa polegająca na rozkruszeniu i usunięciu fragmentów kamienia z pęcherza moczowego przez cewkę moczową. Zabieg rozpoczyna się wprowadzeniem pod kontrolą wzroku (na wizji endoskopowej) litotryptera, czyli urządzenia grubości ołówka do pęcherza moczowego przez cewkę moczową. Po osiągnięciu światła pęcherza lokalizuje się kamień i rozpoczyna jego kruszenie. W zależności od rodzaju energii użytej do dezintegracji złogu litotryptery różnią się między sobą głównie tą cechą, złóg skruszyć można laserem, ultradźwiękami, elektrodą napędzaną przez sprężone powietrze, elektrodą elektrohydrauliczną. Obecnie najpopularniejsze są urządzenia laserowe i balistyczne (bez możliwości odsysania pokruszonych złogów) oraz ultradźwiękowe, pozwalające na jednoczasowe kruszenie i odsysanie fragmentów kamienia (tak jak na filmie poniżej). Operacja przeprowadzana jest w znieczuleniu przewodowym („nakłucie kręgosłupa”), w okresie pooperacyjnym utrzymywany jest cewnik w pęcherzu i z reguły w kolejnym dniu po zabiegu cewnik jest usuwany, a pacjent opuszcza oddział.

  • Litotrypsja przezcewkowa (A. Białeta).