Oragnooszczędna resekcja guza nerki polega na usunięciu jedynie samego nowotworowego guza nerki. Zabieg taki można wykonać w przypadku guzów o wielkości do 4cm w przypadku obu dobrze funkcjonujących nerek (z wyboru) lub większych o ile druga nerka jest uszkodzona, może ulec uszkodzeniu w przyszłości wskutek trwającego innego procesu chorobowego lub jeśli jest to nerka jedyna, a także zawsze, kiedy tylko jest to możliwe. Na podstawie obserwacji dużej liczby chorych poddanych klasycznej nefrektomii lub jedynie wycięciu guza nerki, w przypadku mniejszych guzów (do 4cm) nie zaobserwowano różnicy w przeżywalności. Zaletą resekcji guza nerki jest pozostawienie funkcjonującego pozostałego miąższu nerkowego, co może mieć kardynalne znaczenie w przypadku pojawienia się w przyszłości choroby w dobrze dotychczas funkcjonującej nerce, zwłaszcza u młodszych pacjentów, przed którymi wiele lat życia może wygenerować kolejnego guza lub inną chorobę nerki.
Zabieg można oczywiście wykonać tradycyjną techniką chirurgiczną, jednak zdecydowaną większość tego typu zabiegów wykonujemy obecnie techniką laparoskopową. Jest to jeden z trudniejszych technicznie zabiegów urologicznych wymagających od operatora dużej sprawności i szybkości w obchodzeniu się z narzędziami laparoskopowymi. Istota problemu polega na tym, że po wypreparowaniu tętnicy nerkowej zamykana jest ona czasowo specjalnym, atraumatycznym klemem na czas wycinania guza. Gdyby tego nie zrobić powstałoby ogromne krwawienie z miąższu nerkowego uniemożliwiające kontynuowanie zabiegu laparoskopowego. Po zamknięciu tętnicy nerka przechodzi w stan tak zwanego „ciepłego niedokrwienia”, które nie powinno trwać dłużej niż 18-20 minut, ponieważ po tym czasie wzrasta znacząco ryzyko trwałego, niedokrwiennego uszkodzenia nerki. W czasie niedokrwienia należy usunąć guz i wstępnie zszyć miąższ nerkowy zamykając duże naczynia krwionośne rdzenia nerki oraz ewentualne perforacje układu kielichowo-miedniczkowego (przestrzeni gromadzących przefiltrowany mocz). Następnie zdejmuje się klem z tętnicy przywracając krążenie krwi w nerce. Oglądając okolicę wyciętego guza zakłada się szwy hemostatyczne na korę nerki uzyskując ostateczną hemostazę (zahamowanie krwawienia). Jeśli to tylko możliwe unikamy zamykania tętnicy, na przykład w przypadku małych, położonych obwodowo guzów, resekcję wykonujemy bez klemowania tętnicy nerkowej, czasami w ogóle jej nie preparując. W okolicę resekcji zakładany jest dren i pacjent wraca z bloku operacyjnego do oddziału. O ile nie dojdzie do krwawienia lub przecieku moczu,w drugiej, trzeciej dobie pacjent opuszcza oddział i zgłasza się na usunięcie szwów do ambulatorium w 7 dobie pooperacyjnej.

 • 31 – Organooszczędna, retroperitoneoskopowa resekcja guza prawej nerki – LPN, T1a (A. Białeta)
 • 30 – Organooszczędna, laparoskopowa resekcja guza lewej nerki – LPN, T1b (A. Białeta, Ł. Lizut)
 • 29 – Organooszczędna, laparoskopowa resekcja guza lewej nerki – LPN, T1a, (A. Białeta, K. Lebiedziński)
 • 28 – Organooszczędna, retroperitoneoskopowa resekcja guza lewej nerki – LPN, T1a (A. Białeta, J. Możdżyński)
 • 27 – Organooszczędna, laparoskopowa resekcja guza lewej nerki – LPN, T1b, Torbiel Bosniak III (A. Białeta, K. Lebiedziński)
 • 26 – Organooszczędna, laparoskopowa resekcja guza prawej nerki – LPN, T1b, Torbiel Bosniak III (A. Białeta, P. Winczakiewicz)
 • 25 – Organooszczędna, laparoskopowa resekcja guza prawej nerki – LPN, T1b, guz we wnęce (A. Białeta, R. Purpurowicz)
 • 24 – Organooszczędna, laparoskopowa resekcja guza prawej nerki – LPN, T1a, guz śródmiąższowy (A. Białeta, Ł. Lizut)
 • 23 – Organooszczędna, zewnątrzotrzewnowa resekcja guza prawej nerki – LPN, T1a (A. Białeta, P. Winczakiewicz)
 • 22 – Organooszczędna, laparoskopowa resekcja guza prawej nerki – LPN, T1a (A. Białeta, Ł. Lizut)
 • 21 – Organooszczędna, zewnątrzotrzewnowa resekcja guza prawej nerki – LPN, T1a (A. Białeta, P. Winczakiewicz)
 • 20 – Organooszczędna, laparoskopowa resekcja guza lewej nerki – LPN, T1b (A. Białeta, P. Winczakiewicz)
 • 19 – Organooszczędna, laparoskopowa resekcja guza prawej nerki – LPN, T1b (A. Białeta, A. Kołodziej)
 • 18 – Organooszczędna, zewnątrzotrzewnowa resekcja guza lewej nerki – LPN, pT1a (P. Winczakiewicz, A. Białeta)
 • 17 – Laparoskopowa organooszczędna resekcja guza lewej nerki – LPN, pT1b, guz wewnątrznerkowy (A. Białeta, M. Skoneczny)
 • 16 – Laparoskopowa organooszczędna resekcja guza lewej nerki – LPN, torbiel Bosniak III (A. Białeta, K. Lebiedziński)
 • 15 – Laparoskopowa organooszczędna resekcja guza prawej nerki – LPN, guz średnicy 6,5cm, T1b (A. Białeta, J. Możdżyński)
 • 14 – Laparoskopowa organooszczędna resekcja guza prawej nerki bez odsłaniania naczyń wnękowych (A. Białeta, P. Kalinowski)
 • 13 – Laparoskopowa organooszczędna resekcja guza lewej nerki (A. Białeta, P. Kalinowski)
 • 12 -Laparoskopowa organooszczędna resekcja guza lewej nerki (P. Kalinowski, A. Białeta)
 • 11 – Laparoskopowa organooszczędna resekcja guza prawej nerki (A. Białeta, P. Kalinowski)
 • 10 -Laparoskopowa organooszczędna resekcja guza lewej nerki bez klemowania naczyń nerkowych (A. Białeta, P. Kalinowski)
 • 09 -Laparoskopowa organooszczędna resekcja guza lewej nerki (P. Kalinowski, A, Kołodziej)
 • 08 – Laparoskopowa organooszczędna resekcja guza lewej nerki (LPN), z konwersją z powodu spadku ciśnienia CO2 (J. Możdżyński, A. Białeta)
 • 07 – Laparoskopowa organooszczędna resekcja guza (torbiel Bosniak III) lewej nerki (A. Białeta, J. Możdżyński)
 • 06 – Laparoskopowa organooszczędna resekcja guza prawej nerki (A. Białeta, J. Możdżyński)
 • 05 – Laparoskopowa organooszczędna resekcja metachronicznego guza lewej nerki (2011), poprzednia LPN w 2009 (A. Białeta, M. Krzyżanowski)
 • 04 – Laparoskopowa organooszczędna resekcja guza lewej nerki (M. Krzyżanowski, A. Białeta)
 • 03 – Laparoskopowa organooszczędna resekcja guza prawej nerki (A. Białeta, M. Krzyżanowski)
 • 02 – Laparoskopowa organooszczędna resekcja guza prawej nerki (A. Białeta, P. Kalinowski)
 • 01 – Retroperitoneoskopowa organooszczędna resekcja guza prawej nerki (P. Kalinowski, A. Białeta)