Rak stercza jest obecnie najczęściej diagnozowanym nowotworem mężczyzn. Nie wszystkie nowotwory stercza należy leczyć radykalnie, zwłaszcza mało agresywne nowotwory u starszych mężczyzn, część również do takiego leczenia się nie nadaje ze względu na wysoki stopień zaawansowania choroby w momencie rozpoznania, jednak zdecydowana większość obecnie diagnozowanych raków gruczołu krokowego (prostaty, stercza) to guzy ograniczone do narządu dające się potencjalnie wyleczyć. Radykalne leczenie raka stercza polega na chirurgicznym usunięciu gruczołu krokowego wraz z pęcherzykami nasiennymi lub zniszczeniu prostaty promieniowaniem jonizującym (różne formy radioterapii). Istnieją również nowe metody leczenia raka stercza, jednak obecnie maja one status technik eksperymentalnych.
Leczenie chirurgiczne można przeprowadzić tradycyjną, otwartą techniką chirurgiczną lub techniką laparoskopową/retroperitoneoskopową, w krajach o lepszym statusie ekonomicznym prostatektmię wykonuje się również z pomocą urządzenia przenoszącego ruchy ręki chirurga na narzędzia laparoskopowe za pomocą siłowników sterowanych elektronicznie, zabieg taki nosi nazwę prostatektomii z asystą robota (robotic assisted laparoscopic prostatectomy, RALP). Obecnie prostatektomię z asystą robota można również wykonać komercyjnie w niektórych ośrodkach w Polsce. Zabieg z asystą robota ma podstawową, dużą wadę, jest znacznie droższy od zabiegu laparoskopowego i nie jest obecnie finansowany przez NFZ.
Laparoskopowa prostatektomia rozpoczyna się typowo, od wypełnienia brzucha dwutlenkiem węgla. Następnie wprowadza się trokary do jamy brzusznej, z reguły 5, dwa średnicy 12mm i trzy 5mm. Po precyzyjnym wypreparowaniu pęcherzyków nasiennych i chorego narządu odcina się prostatę od cewki moczowej i od pęcherza moczowego. Pęcherz z cewką zszywa się odtwarzając ciągłość dróg wyprowadzających mocz, a prostata usuwania jest na zewnątrz w woreczku z folii.

 • 27 – Radykalna przezotrzotrzewnowa prostatektomia laparoskopowa – LRP (A. Białeta, Ł. Lizut)
 • 26 - Radykalna zewnątrzotrzewnowa prostatektomia endoskopowa - EERP (A. Białeta, Ł. Lizut)
 • 25 - Radykalna zewnątrzotrzewnowa prostatektomia endoskopowa - EERP (A. Białeta, P. Winczakiewicz)
 • 24 - Radykalna prostatektomia laparoskopowa z rozszerzoną limfadenektomią miedniczną - LRP + EPLND (A. Białeta, J. Możdżyński, P. Winczakiewicz) GS=4+4,
 • 23 - Radykalna zewnątrzotrzewnowa prostatektomia endoskopowa - EERP (A. Białeta, J. Możdżyński)
 • 22 - Radykalna zewnątrzotrzewnowa prostatektomia endoskopowa - EERP (A. Białeta, J. Możdżyński)
 • 21 - Radykalna prostatektomia laparoskopowa z rozszerzoną limfadenektomią miedniczną - LRP + EPLND (A. Białeta, J. Możdżyński) pT2cpN0M0 26 węzłów, 0/26, GS=4+4, SM(-)
 • 20 - Radykalna prostatektomia laparoskopowa z rozszerzoną limfadenektomią miedniczną - LRP + EPLND (A. Białeta, R. Purpurowicz)
 • 19 - Radykalna zewnątrzotrzewnowa prostatektomia endoskopowa - EERP (J. Możdżyński, A. Białeta)
 • 1 - Radykalna prostatektomia laparoskopowa (A. Białeta, P. Kalinowski)

 • 2 - Radykalna prostatektomia laparoskopowa (A. Białeta, M. Krzyżanowski)

 • 3 - Radykalna prostatektomia laparoskopowa (A. Białeta, J. Możdżyński)

 • 4 - Radykalna prostatektomia laparoskopowa (A. Białeta, P. Kalinowski)

 • 5 - Radykalna prostatektomia laparoskopowa (A. Białeta, J. Możdżyński)

 • 6 - Radykalna prostatektomia laparoskopowa (A. Białeta, M. Krzyżanowski)

 • 7 - Radykalna prostatektomia laparoskopowa (J. Możdżyński, A. Białeta)

 • 8 - Radykalna prostatektomia laparoskopowa (A. Białeta, P. Kalinowski)

 • 9 - Radykalna prostatektomia laparoskopowa (A. Białeta, J Możdżyński)

 • 10 - Radykalna prostatektomia laparoskopowa (b. duży trzeci płat stercza) z uszkodzeniem odbytnicy zamkniętym pierwotnie laparoskopowo (V-lock), wygojonym bez powikłań (A. Białeta, P. Kalinowski) .

 • 11 - Radykalna prostatektomia laparoskopowa (A. Białeta, P. Kalinowski)