• 4 – Przezotrzewnowa marsupializacja 17-cm torbieli lewej nerki (A. Białeta, J. Możdżyński)
  • 3 - Przezotrzewnowa marsupializacja torbieli lewej nerki (M. Krzyżanowski, J. Możdżyński)

  • 2 - Przezotrzewnowa marsupializacja torbieli prawej nerki (J. Możdżyński, A. Białeta)