Plastyka zespoleniowa cewki z uzupełnieniem przeszczepem śluzówki policzka (Augmented anastomotic BMG urethroplasty) pozwala na odtworzenie ciągłości cewki po wycięciu nawet 4-5cm zwężenia cewki. Wykonać ją można po wycięciu zwężonego, zwłókniałego odcinka cewki, jeśli beznapięciowe zespolenie obu końców jest niemożliwe ze względu na napięcie kikutów i obawę o niedokrwienie zespolenia. Oba kikuty cewki nacinane (zespatulowane) są po tej samej, grzbietowej stronie. Brzuszna część obwodu cewki zostaje połączona szwem, a dno odtworzonej cewki, w kształcie rombu, po zespatulowanej stronie uzupełnione zostaje przeszczepem śluzówkowym. Poszczególne kroki tego zabiegu załączone są w galerii