Nefrektomia to operacja, której celem jest usunięcie chorej nerki. Zabieg można przeprowadzić w klasyczny, chirurgiczny sposób techniką otwartą, najczęściej z cięcia w okolicy lędźwiowej lub rzadziej podżebrowej, jednak obecnie nefrektomię wykonujemy najczęściej techniką laparoskopową lub retroperitoneoskopową. Jeśli nerka zajęta jest przez nowotwór zabieg jest bardziej rozległy i oprócz nerki usuwana jest również otaczająca nerkę tkanka tłuszczowa wraz z jej powięzią zwaną powięzią Geroty w jednym bloku a czasami także jednocześnie nadnercze. W przypadku nienowotworowej choroby nerki, usuwany jest jedynie sam narząd, bez otaczającej tkanki tłuszczowej. Technicznie zabieg laparoskopowego usunięcia nerki zaczyna się założeniem cewnika do pęcherza i wypełnieniem jamy otrzewnej dwutlenkiem węgla. Uzyskana wówczas przestrzeń pozwala na swobodne manipulacje narzędziami chirurgicznymi wewnątrz jamy brzusznej. Po odsunięciu jelita grubego (wstępnicy lub zstępnicy w zależności od strony) najpierw uzyskuje się wgląd w okolicę głównych naczyń krwionośnych zaopatrujących nerkę. Po wypreparowaniu tętnicy (lub tętnic) nerkowej i żyły nerkowej zamyka się dopływ krwi tętniczej do narządu zamykając tętnicę klipsami tytanowymi, a następnie tętnicę przecina sią pomiędzy klipsami. W następnym etapie zamykana jest żyła nerkowa. O ile tętnica nerkowa może mieć średnicę około 5-6mm, o tyle żyła jest znacznie szersza, może mieć śrenicę 10-15mm i najczęściej nie da się jej zamknąć klipsem, trzeba użyć mechanicznego staplera naczyniowego, który zamyka światło żyły nerkowej trzema warstwami szwów metalicznych, a następnie ją przecina. Po zamknięciu głównych naczyń nerkowych, narząd jest pozbawiony głównego ukrwienia i preparowanie nerki może się odbywać bez większego krwawienia, nadal jednak trzeba uważać na dodatkowe drobniejsze naczynia krwionośne dochodzące do powierzchni narządu, zwłaszcza w przypadku chorób nowotworowych. Po wycięciu nerki z jej naturalnego położenia i kompletnym jej uwolnieniu z otaczających tkanek, przez jeden z portów wprowadzany jest do brzucha specjalny woreczek z folii, do którego zdeponowany zostanie wycięty narząd. Po poszerzeniu nacięcia nerka zamknięta w worku zostanie usunięta z wnętrza ciała, w okolice kikutów głównych naczyń umieszczony zostanie dren i na tym zabieg zakończy się, a pacjent z bloku operacyjnego wróci do oddziału. Z reguły następnego dnia po zabiegu pacjent rozpoczyna przyjmowanie normalnych posiłków i jest uruchamiany przy łóżku, w kolejnej dobie usuwany jest dren i cewnik. Jeśli nic nie stoi na przeszkodzie, pacjent może opuścić oddział w drugiej lub trzeciej dobie pooperacyjnej i zgłasza się na usunięcie szwów w 7 dobie pooperacyjnej do ambulatorium.

 • 41 – Przezotrzewnowa, radykalna nefrektomia lewostronna cT2aN0M0 (A. Białeta, P. Winczakiewicz)
 • 40 - Przezotrzewnowa, radykalna nefrektomia prawostronna cT2bN0M0 (P. Kalinowski, A. Białeta)
 • 39 - Przezotrzewnowa paliatywna nefrektomia prawostronna cT4N0M1 (A. Białeta, M. Książek)
 • 38 - Przezotrzewnowa radykalna nefrektomia prawostronna cT2aN0M0 (M. Książek, A. Białeta)
 • 37 - Przezotrzewnowa radykalna nefrektomia lewostronna cT2aN0M0 (A. Białeta, A. Kołodziej)
 • 36 - Przezotrzewnowa radykalna nefrektomia lewostronna cT2bN0M0 (A. Białeta, K. Lebiedziński)
 • 35 - Przezotrzewnowa radykalna nefrektomia lewostronna cT1bN0M0 (A. Białeta, Ł. Lizut)
 • 34 - Przezotrzewnowa radykalna nefrektomia prawostronna cT3bN0M0 z usunięciem czopa nowotworowego z żyły głównej dolnej (A. Białeta, K. Lebiedziński)
 • 33 - Przezotrzewnowa radykalna nefrektomia lewostronna cT4N1M0 (A. Białeta, I. Jęczeń)
 • 32 - Przezotrzewnowa radykalna nefrektomia prawostronna cT3aN1M1 (A. Białeta, K. Lebiedziński)
 • 31 - Przezotrzewnowa nefrektomia prawostronna, kamica odlewowa, roponercze (A. Białeta, A. Kołodziej)
 • 31 - Przezotrzewnowa radykalna nefrektomia prawostronna cT3aN0M0 (A. Białeta, M. Skoneczny)
 • 30 - Przezotrzewnowa radykalna nefrektomia prawostronna z usunięciem czopa nowotworowego z żyły głównej dolnej (A. Białeta, J. Możdżyński)
 • 29 - Przezotrzewnowa radykalna nefrektomia prawostronna (A. Białeta, J. Możdżyński)
 • 28 - Przezotrzewnowa radykalna nefrektomia prawostronna (A. Białeta, P. Kalinowski)
 • 27 - Przezotrzewnowa radykalna nefrektomia prawostronna (A. Białeta, J. Możdżyński)
 • 26 - Przezotrzewnowa radykalna nefrektomia lewostronna (P. Kalinowski, A. Białeta)
 • 25 - Przezotrzewnowa prosta nefrektomia prawostronna (A. Białeta, P. Kalinowski)
 • 24 - Przezotrzewnowa radykalna nefrektomia prawostronna (A. Białeta, P. Kalinowski)
 • 23 - Przezotrzewnowa radykalna nefrektomia prawostronna (A. Białeta, J. Możdżyński)
 • 22 - Przezotrzewnowa prosta nefrektomia lewostronna (J. Możdżyński, A. Białeta)
 • 21 - Przezotrzewnowa nefrektomia prawostronna (A. Białeta, P Kalinowski)
 • 20 - Przezotrzewnowa radykalna nefrektomia lewostronna (A. Białeta, J. Możdżyński)
 • 19 - Przezotrzewnowa radykalna nefrektomia prawostronna (A. Białeta, M. Krzyżanowski)
 • 18 - Przezotrzewnowa radykalna nefrektomia lewostronna (M. Krzyżanowski, A. Białeta)
 • 17 - Przezotrzewnowa radykalna nefrektomia prawostronna (M. Krzyżanowski, A. Białeta)
 • 16 - Przezotrzewnowa radykalna nefrektomia prawostronna (A. Białeta, J. Mozdżyński)
 • 15 - Przezotrzewnowa radykalna nefrektomia prawostronna (A. Białeta, P.Kalinowski)
 • 14 - Przezotrzewnowa radykalna nefrektomia prawostronna (M. Krzyżanowski, A. Białeta)
 • 13 - Przezotrzewnowa nefrektomia lewostronna, nerka marska (A. Białeta, J. Możdżyński)
 • 12 - Przezotrzewnowa nefrektomia lewostronna, nerka marska (A. Białeta, J. Możdżyński)
 • 11 - Przezotrzewnowa nefrektomia prawostronna, nerka marska (A. Białeta, M. Krzyżanowski)
 • 10 - Przezotrzewnowa nefrektomia prawostronna, nerka marska (P. Kalinowski, A. Białeta)
 • 9 - Przezotrzewnowa radykalna nefrektomia prawostronna (J. Możdżyński, A. Białeta)
 • 8 - Przezotrzewnowa nefrektomia lewostronna, nerka marska (A. Białeta, A. Kołodziej))
 • 7 - Przezotrzewnowa nefrektomia lewostronna, gruźlica (A. Kołodziej, A. Białeta)
 • 6 - Przezotrzewnowa nefrektomia lewostronna (A. Białeta, P Kalinowski)
 • 5 - Przezotrzewnowa nefrektomia prawostronna (A. Białeta, P Kalinowski)
 • 4 - Przezotrzewnowa nefrektomia lewostronna (A. Białeta, P Kalinowski)
 • 3 - Przezotrzewnowa nefrektomia lewostronna (A. Białeta, P Kalinowski)
 • 2 - Przezotrzewnowa nefrektomia lewostronna (A. Białeta, A. Kołodziej)
 • 1 - Przezotrzewnowa nefrektomia prawostronna (nerka po pieloplastyce A-H, pielolitotomii i kilku zabiegach PCNL (A. Białeta, P. Kalinowski)