Technika „Ventral Onlay” polega na wszyciu łaty ze śluzówki policzka bezpośrednio do brzegów śluzówki naciętej brzusznie cewki moczowej i pokryciu przeszczepu ciałem gąbczastym. Tego typu zabieg możliwy jest do wykonania u pacjentów ze zwężeniem cewki w proksymalnym odcinku opuszkowym, bez urazu w wywiadzie, najlepiej u młodych mężczyzn ze zwężeniem idiopatycznym. Podstawa sukcesu polega na tym, że proksymalny odcinek cewki opuszkowej objęty jest grubym ciałem gąbczastym gwarantującym bardzo dobre ukrwienie graftu. Niezbędnym warunkiem poprawnego gojenia jest zwężenie idiopatyczne, bez włóknienia związanego z przebytym urazem, najlepiej bez wykonywanych wcześniej uretrotomii.