TUR-Bt (transurethral resection of the bladder tumor), przezcewkowa resekcja guza pęcherza moczowego.
Guz pęcherza moczowego to jedna z najczęstszych patologii onkologicznych w codziennej praktyce urologicznej. Pierwszym objawem jest najczęściej bezbólowy krwiomocz. Ogólnie guzy nowotworowe pęcherza można podzielić na dwie kategorie – guzy powierzchowne i guzy naciekające. Powierzchowne guzy pęcherza moczowego stanowią około 85% pierwotnych rozpoznań i często są wykrywane w przypadkowych badaniach ultrasonograficznych. Zasadniczą różnicą pomiędzy guzami powierzchownymi i naciekającymi jest głębokość naciekania ściany pęcherza przez nowotwór, co w konsekwencji determinuje sposób leczenia. Guzy powierzchowne (ograniczone do najbardziej powierzchownych warstw  ściany pęcherza) można leczyć z zachowaniem pęcherza, poprzez elektroresekcję, natomiast guzy naciekające niestety trzeba leczyć usuwając pęcherz moczowy.

  • Zabieg TUR-Bt małego, egzofitycznego, uszypłułowanego i powierzchownego guza pTaG1 (A. Białeta)