Laparoskopowa rozszerzona limfadenektomia miedniczna

  • 1 – Laparoskopowa rozszerzona limfadenektomia miedniczna (A. Białeta, K. Lebiedziński)