• 2 – Laparoskopowa resekcja górnego segmentu lewej nerki (zdwojenie UKM-u z wodonerczem/roponerczem) (A. Białeta, Ł. Lizut)
  • 1 - Laparoskopowa resekcja dolnego segmentu lewej nerki (zdwojenie UKM-u i moczowodu z refluksem v-u, nefropatią, wodonerczem i kamicą) (A. Białeta, A. Kołodziej)