Gdy zbliża się termin przyjęcia do szpitala sprawdź czy posiadasz ze sobą:

  • Dokumentację z dotychczasowych hospitalizacji (karty wypisowe z pobytów szpitalnych, wyniki badań, konsultacji)
  • Leki, które przyjmujesz na stałe w oryginalnych opakowaniach wraz z informacją o ich dawkowaniu
  • Zdjęcia rentgenowskie, płyty z wynikami badań obrazowych
  • Wynik posiewu moczu skonsultowany wcześniej z lekarzem rodzinnym lub swoim urologiem. Posiew moczu należy wykonać 7-10 dni przed terminem planowego przyjęcia i jego wynik skonsultować z lekarzem, ponieważ może zaistnieć konieczność zastosowania antybiotyku lub powtórzenia badania przed przyjęciem do szpitala. U pacjentów z cewnikami zewnętrznymi, przed pobraniem moczu do badania należy wymienić cewnik. Pacjenci z zakażeniem układu moczowego nie mogą zostać poddani planowym zabiegom urologicznym.
  • Rzeczy osobiste pozwalające na przetrwanie w warunkach hotelowych przez okres kilku dni
  • Listę pytań, które Cię nurtują, zwłaszcza dotyczących procesu leczenia, operacji, czasu rekonwalescencji
  • Dane osób, które chcesz upoważnić do uzyskiwania informacji na temat swojego pobytu w szpitalu i ich numery telefonów