• 1 – Przezotrzewnowa marsupializacja torbieli lewej nerki (M. Krzyżanowski, J. Możdżyński)

  • 2 – Przezotrzewnowa marsupializacja torbieli prawej nerki (J. Możdżyński, A. Białeta)